blog-details

Cách lấy lại mật khẩu admin xeforo bằng câu lênh truy vấn:

Bạn có thể sử dụng truy vấn này để đặt lại mật khẩu của người dùng. Nó đặc biệt hữu ích nếu bạn quên mật khẩu quản trị của mình.
Bạn cần thay thế mật khẩu mới và 1 (user_id). Bạn không phải thay đổi salt, nhưng nếu bạn làm như vậy thì cả hai trường hợp cần phải giống nhau.

 

UPDATE xf_user_authenticate
SET data = BINARY
	CONCAT(
		CONCAT(
			CONCAT('a:3:{s:4:"hash";s:40:"', SHA1(CONCAT(SHA1('new-password'), SHA1('salt')))),
			CONCAT('";s:4:"salt";s:40:"', SHA1('salt'))
		),
		'";s:8:"hashFunc";s:4:"sha1";}'
	),
scheme_class = 'XenForo_Authentication_Core'
WHERE user_id = 1;

 

Mở trình quản lý phpMyAdmin lên và chạy lệnh là ok

Hơi khó sử dụng vì cách này chỉ sử dụng SHA1, nhưng nó hoạt động tuyệt vời. Nếu bạn hoang tưởng về bảo mật thì bạn nên đặt lại mật khẩu của mình trong CP quản trị sau khi lấy lại quyền truy cập. Đặt lại mật khẩu trong CP quản trị sẽ sử dụng băm SHA256 với một salt thích hợp.

Chúc các bạn thành công nhé

Đánh giá bài viết