blog

Mã hóa và giải mã thông tin với mật khẩu

Trong quá trình phát triển ứng dụng việc bảo vệ nội dung các file cấu hình là rất cần thiết, trong bài này tôi giới thiệu với các bạn một đoạn code nh..

blog

Hướng dẫn cài đặt chứng chỉ SSL trên Nginx

Chứng chỉ SSL hiện nay được sử dụng quá phổ biến, hầu hết những website mới hay server mới đều lựa chọn kích hoạt SSL ngay từ ban đầu. Quá trình cà..

blog

Tạo đăng nhập và phân quyền trong netcore - Role-Based Authorization In MVC ASP.NET Core 3.x

Tạo đăng nhập và phân quyền trong netcore - Role-Based Authorization In ASP.NET Core 3.x Using Custom Handler

blog

Tạo đăng nhập bằng Cookie Authentication trong ASP.NET Core

Hướng dẫn cách tạo đăng nhập bằng việc sử dụng cookie để có thể đăng nhập trong thời gian dài mà không bị đăng xuất đột ngột khi đang đăng bài viết qu..

blog

Chuyển tiếng Việt có dấu sang không dấu tạo link alias bằng javascript

Chuyển tiếng Việt có dấu sang không dấu tạo link alias bằng javascript Xóa ký tự đặc biệt

blog

Sử dụng rePCAPTCHA để chống spam và các loại lạm dụng tự động trên website của bạn

reCAPTCHA bảo vệ bạn khỏi spam và các loại lạm dụng tự động khác nhau. Bài viết này hướng dẫn bạn đăng ký reCAPTCHA V2 (version 2) và cài đặt vào ứn..

blog

Hướng dẫn tải, cài đặt và sử dụng Visual Studio 2017-2019

Hướng dẫn tải, cài đặt và sử dụng Visual Studio 2017-2019