blog

Hướng dẫn cài đặt MariaDB trên CentOS 8

MariaDB là một nhánh của cộng đồng phát triển cơ sở dữ liệu quan hệ MySQL. Trong loạt bài viết trước, Cloud365 đã giới thiệu đến bạn đọc cách cài đặt..

blog

Hưỡng dẫn cài SQL Server trên Linux - Install Microsoft SQL Server 2019 on CentOS 8 / RHEL 8

Hướng dẫn này sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt Microsoft SQL Server (MS SQL) trên RHEL / CentOS 8. MS SQL là một hệ thống cơ sở dữ liệu quan hệ của Micro..

blog

Phần mềm lập trình web dễ dàng vơi phần mềm JetBrains PhpStorm

JetBrains PhpStorm cung cấp một trình soạn thảo cho PHP, HTML và JavaScript với việc phân tích mã lỗi, chống lỗi và tự động tái tạo mã PHP và JavaScri..