blog-details

Xin chào cả nhà . Hôm nay minh xin giới thiệu sản phẩm mới của mình do mình phát triển mục tiêu hướng đến các bạn đa mê công nghệ nhưng không giỏi về lập trình vẫn có thể xây dựng cho mình 1 sản phẩm ứng dụng riêng biệt. Và atcsmart đã ra đời như thế. Tất cả các bạn đều có thể sử dụng được chỉ cần xem hướng dẫn và làm theo là các bạn hoàn toàn có thể làm chủ công nghệ .

Học lập trình web ASP.NET MVC  + Enity Framework sử dụng phần mềm ATCSMART gồm các bài sau.

 Điều kiện cần cài đặt Visual 2013 -2019 Và một trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu sau đây

( SQLSever 2012-2019   |  MySQL MariaDB | Oracle 11 )

  Xem thêm tại đây

Hưỡng dẫn cài Sqlsever 2012

Hưỡng dẫn cài Visual 2019

1. Tạo chức năng các bảng dữ liệu

2. Tạo và backup database  lên SQL SEVER Hoặc MariaDB

3. Bulding code và chọn mẫu và xuất ra thư mục.

4. Xuất code và cấu hình thư mục cho đúng

5. Chạy demo và triển khai đăng nhập quản lý

6. Cập nhật chỉnh sửa theo ý 1 số mục cần thiết.

7. Hoàn thiện lần cuối.

8. Triển khai đưa sản phẩm lên hosting domain

 

----Nội dung đang được cập nhật----

Đánh giá bài viết