blog-details

Xin chào cả nhà . Hôm nay minh xin giới thiệu sản phẩm mới của mình do mình phát triển mục tiêu hướng đến các bạn đa mê công nghệ nhưng không giỏi về lập trình vẫn có thể xây dựng cho mình 1 sản phẩm ứng dụng riêng biệt. Và atcsmart đã ra đời như thế. Tất cả các bạn đều có thể sử dụng được chỉ cần xem hướng dẫn và làm theo là các bạn hoàn toàn có thể làm chủ công nghệ .

Học lập trình web PHP Lavarel Framework sử dụng phần mềm ATCSMART gồm các bài sau.

 Điều kiện cần cài đặt XAMPP (Appache + MySQL MariaDB + composer )

  xem thêm  tại  đây

Hưỡng dẫn cài Xampp Localhost

Hưỡng dẫn cài composer Window 10

1. Tạo chức năng các bảng dữ liệu

2. Tạo và backup database  lên MYSQL Hoặc MariaDB

  •  Tạo data rồi chạy script.sql
  •  Tự động tạo table  composer

3. Bulding code  và chọn mẫu và xuất ra thu mục.

4. Xuất code và cấu hình thư mục cho đúng

5. Chạy demo và triển khai đăng nhập quản lý

6. Cập nhật chỉnh sửa theo ý 1 số mục cần thiết.

7. Hoàn thiện lần cuối.

8. Triển khai đưa sản phẩm lên hosting domain

 

----Nội dung đang được cập nhật----

Đánh giá bài viết