blog-details

Thiết kế web chuẩn seo atc thông minh 

Hình 1. Phiên bản ATCSMART 2020.

Hình 2. Phiên bản ATC PRO 2015 . Sẽ miễn phí

Hình 3. Phiên bản ATCSMART LIVE ( Cho phép dùng trên website demo)

 

Tại sao phải sử dụng phần mềm atcsmart
+ Giải quyết được vấn đề xử lý nhanh với số lượng công việc nhiều.

+ Tăng thu nhập cá nhân cũng như doanh nghiệp. Giải quyết bài toán nhân lực cho doanh nghiệp của bạn.ATC có thể thay thế 5-10 lập trình viên chuyên nghiệp.

+ Tạo ứng dụng website phần mềm App mobile đa nền tảng đa công nghệ.  Hỗ trợ đa ngôn ngữ Php, C#, Java. Hệ cơ sở dữ liệu phổ biến nhất MSQL, MariaDB, SQLServer , Oracle

+  Thao tác đơn giản dành cho các bạn chưa biết lập trình và lập trình chuyên nghiệp vẫn có thể sử dụng được. Đối với các bạn mới nhập môn phần mềm thay thế giáo viên giảng dạy cho các bạn tự tao code theo yêu cầu chỉ vài thao tác đơn giản.Ở phiên bản này chúng tôi đã thiết kế công nghệ mới nhất cho bạn lập trình chuyên nghiệp chuyên về Microsoft.Net

+ Tạo chức năng tự sinh cơ sở dữ liệu và các thủ tục hàm cần thiết, 

+  Ứng dụng tạo ra các ngôn ngữ dùng framework  sau. .Net framework  WindowsFoms. Asp.net, asp.net MVC .NetCore Framework WindowsForms, MVC Netcore 2-3.x , Blazor web app, Blazor App Mobile, React Native Mô hình 3 lớp 3 tầng, EntityFramwork 6.x . Ngôn ngữ PHP thì Tạo trang web php thuần, Framework CodeInighter , Lavarel Framework.

 

----- Đang được update liên tục tại đây-----

 

Đánh giá bài viết