blog-details

Hướng dẫn cài đặt Visual Studio

Tải và chạy Visual Studio Installer

Trước hết tải Visual Studio Installer. mới nhất

Visual Studio Installer là chương trình hỗ trợ cài đặt cho Visual Studio. Bắt đầu từ phiên bản 2017, việc cài đặt (và cập nhật/điều chỉnh) các thành phần của Visual Studio 2017 đều được thực hiện thông qua chương trình này.

Tất cả cài đặt đều yêu cầu kết nối Internet vì Visual Studio Installer sẽ tải các gói phần mềm từ server.

Khi chạy lần đầu, Visual Studio Installer có giao diện như sau:

Giao diện Visual Studio Installer

Giao diện Visual Studio Installer

Giao diện chương trình này chia thành các tab:

  • Workloads: tiện lợi cho việc chọn nhóm các thành phần có liên quan cho từng mục đích làm việc.
  • Individual components: cho phép chọn các thành phần riêng rẽ để cài đặt.
  • Language packs: cho phép chọn các gói ngôn ngữ giao diện
  • Installation locations: cho phép lựa chọn đường dẫn để cài đặt các thành phần.

Danh sách bên phải (Installation details) liệt kê các thành phần đang được lựa chọn.

Lựa chọn workload

Để thực hiện dự án này chúng ta chỉ cần chọn workload “.NET desktop development”, trong đó có hỗ trợ phát triển ứng dụng dòng lệnh Console, ứng dụng Windows Forms, ứng dụng Windows Presentation Foundation.

Bấm “Install” để bắt đầu download và cài đặt Visual Studio 2017 Community.

Quá trình cài đặt Visual Studio 2017 Community

Quá trình cài đặt Visual Studio 2017 Community

Thời gian cài đặt phụ thuộc nhiều vào tốc độ Internet. Hãy để máy đó và làm cốc cà phê trong lúc chờ đợi :).

Sau khi cài đặt xong, giao diện của Visual Studio Installer sẽ trở thành như sau:

Hoàn tất cài đặt Visual Studio 2017

Nếu cần thêm bớt các thành phần của Visual Studio thì bấm nút “Modify”, bạn sẽ được trả về màn hình lựa chọn thành phần cài đặt như lúc trước. Ấn nút “Launch” để khởi động Visual Studio.

Giao diện chính của Visual Studio

 

Đánh giá bài viết