blog

Android Cricket Live v1.0 - Live Ipl Match , ICC world cup, Cricket News , Latest Update

Android Cricket Live v1.0 - Live Ipl Match , ICC world cup, Cricket News , Latest Update

blog

eCommerce v1.0 - Multi vendor ecommerce Android App with Admin panel

eCommerce v1.0 - Multi vendor ecommerce Android App with Admin panel

MaterialX v2.8.1 - Android Material Design UI

MaterialX v2.8.1 - Android Material Design UI

blog

Ultimate Food Recipes App with Admin Panel v2.0

Ultimate Food Recipes App with Admin Panel v2.0

Vaxim v1.1 - Clothing Retail Online Shop Flutter App + Admin Dashboard

Vaxim v1.1 - Clothing Retail Online Shop Flutter App + Admin Dashboard

Quản lý khách sạn bằng C# dành cho các bạn mới học lập trình dùng DevExpress 14.1

Là một phần mềm với giao diện rất thân thiện và bao gồm các chức năng chính cơ bản như: Quản lý phòng (trực quan ,Quản lý nhân viên ,Quản lý khách hà..